De Morganovy zákony v programování

V programátorské praxi často intuitivně používáme některých operací, ale často si ani neuvědomujeme teoretický základ, ze kterého vycházejí. V nedávné době jsem se při programování potýkal s úpravou jednoho komplikovanějšího výrazu, který jsem chtěl nakonec upravit do jednoduššího tvaru. Při těchto úpravách jsem si uvědomil, že pro úpravu výrazů používám základní matematickou logiku – De Přečíst si víc oDe Morganovy zákony v programování[…]