Výpis z katastru nemovitostí v roce 2021

Katastr nemovitostí je veřejným registrem, který uchovává informace o parcelách, stavbách, domech a bytech. Lze z něj vyčíst spoustu informací – namátkou: informace o vlastnících, spoluvlastnících, zástavních právech, věcných břemenech, nabývacích titulech a případných jiných omezeních. Výpis z katastru nemovitostí k danému pozemku nebo nemovitosti si může obstarat každý. Není potřeba se prokazovat žádným dokladem totožnosti. Dané informace se mohou hodit zejména, pokud dochází k prodeji nemovitosti (lze snadno ověřit pravdivost informací) nebo v případě, že potřebujete vyplnit přiznání k dani z nemovitých věcí.

Kde získat výpis z katastru nemovitostí?

Kolik to stojí?

Výpis na kontaktním místě Czech POINT stojí 100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou další stranu.

Oproti tomu na webu katastrálního úřadu lze získat výpis levněji, a bez čekání na přepážce, každá strana je zpoplatněna shodně, a to 50 Kč za stránku.

Na co si dát pozor?

Když jsem si ověřoval cenu výpisu z katastru nemovitostí na poště, tak jsem narazil na následující článek na oficiálním webu České Pošty. Bohužel se jedná o tiskovou zprávu z roku 2007 a ceny v ní již nejsou aktuální.

Výpis z KN v Google

Doporučení

Nejrychlejším způsobem je získat výpis přímo z webu nahlížení do katastru nemovitostí. Po vyhledání pozemku / stavby / jednotky se v pravé části stránky zobrazí odkaz „Výpis z KN (LV)“. Po kliknutí je listina přidána do košíku, kde pro zobrazení konkrétní ceny je nutné opsat captcha kód.

Pokud chcete získat listy vlastnictví pro všechny Vaše nemovité věci, tak doporučuji použít Portál občana. Ten dohledá Všechny Vaše nemovitosti, bez nutnosti ručního hledání přes formulář na webu katastrálního úřadu. Do portálu občana se lze přihlásit datovou schránkou nebo e-identitou. Po přihlášení stačí přejít do oddílu Katastr nemovitostí a přes odkazy přejít na web katastru a lze zakoupit listiny v elektronické podobě.

Portál občana