Výpis z katastru nemovitostí v roce 2021

Katastr nemovitostí je veřejným registrem, který uchovává informace o parcelách, stavbách, domech a bytech. Lze z něj vyčíst spoustu informací – namátkou: informace o vlastnících, spoluvlastnících, zástavních právech, věcných břemenech, nabývacích titulech a případných jiných omezeních. Výpis z katastru nemovitostí k danému pozemku nebo nemovitosti si může obstarat každý. Není potřeba se prokazovat žádným dokladem Přečíst si víc oVýpis z katastru nemovitostí v roce 2021[…]